Put/Call Ratio – Sverige

Put/Call Ratio är en indikator och ett ratio som ger information om förhållandet mellan antalet säljoptioner till köpoptioner. Det har länge ansets vara ett bra mått på investerares sentiment.

Höga värden på put/call ratiot har indikerat björnmarknadssentiment och låga värden på put/call ratiot har indikerat tjurmarknadssentiment.

I nedan diagram ser du ett put/call ratio på Stockholmsbörsen.


Put/Call Ratio
Put/Call Ratio