PEG

PEG är en variant av P/E talet där man lagt till och tagit hänsyn till tillväxten i bolaget också. PEG står för Price, Earnings och Growth. På svenska blir det pris, vinst och tillväxt. Du beräknar nyckeltalet genom att dividera P/E talet med bolagets vinsttillväxt per aktie. Nyckeltalet skall indikera om aktien är billig eller dyr i relation till hur snabbt bolagets vinst stiger. Om 2 olika företag har samma P/E tal men det ena bolaget har en snabbare vinsttillväxt så kommer det vara lägre värderat och därmed mer köpvärt enligt denna teori.

PEG

PEG