P/B tal

P/B tal är en engelsk förkortning som står för price/bookvalue. Det betyder på svenska aktiekurs dividereat med bokfört värde (eget kapital) på hela företaget. Det bokförda värdet definieras som tillgångar minus skulder i bolaget. P/B tal är ett mått på hur bolaget värderas av marknaden. P/B talet används ofta för att försöka värdera om en aktie är undervörderad eller övervärderad. Ett lågt värde skulle i detta fall indikera att det är lågt värderat och vice versa.

 

P/B tal

P/B tal