Misärindex Sverige

Misärindexet är en indikator som skapades av nationalekonomen Arthur Okun och vars komponenter är arbetslöshet och inflation. Tanken är att indexet ska visa hur landets invånare mår ekonomiskt. Ju högre misär index är är desto sämre mår landet. Högt värde på ett misärindex betyder att man har det svårt och ett lågt värde att man har det bra. I Sverige används ibland också ordet eländesindex istället för misärindex.

Misärindex är alltså ett mått på den ekonomiska situationen (sentiment) i ett land. Nedan diagram visar ett misärindex från Stockholmsbörsen. På Börsstatistik har vi löpande uppdateringar över Sveriges Misärindex

misärindex

misärindex