Konjunktur­barometern i

Sverige

Konjunktur­barometern är ett mått på ”temperaturen” i svensk ekonomi och dess konjunktur. Konjunkturinstitutet frågar varje månad svenska företag och hushåll om deras syn på ekonomin, nu och i framtiden. Resultaten publiceras i rapporten Konjunkturbarometern som du hittar här.

Konjunktur­barometern

Konjunktur­barometern