Investmentbolag 2019 (index)

Börsstatistiks Investmentbolagsindex innehåller aktierna Investor, Industrivärden, Kinnevik, Latour och Lundbergföretagen med lika vikt. Tillsammans utgör dessa fem bolag ca 94% av börsvärdet för de noterade investmentbolagen på Stockholmsbörsens huvudlista. Nedan ser du utvecklingen.


Börsstatistiks Investmentbolagsindex

Investmentbolag 2019 (index)

Investmentbolagsindex

Vårt investmentbolagsindex är ett index som har som mål att följa utveckligen hos investmentbolagen på Stockholmsbörsen. Vårt investmentbolagsindex innehåller aktierna Investor, Industrivärden, Kinnevik, Latour och Lundbergföretagen med lika vikt. Tillsammans utgör dessa fem bolag ca 94% av börsvärdet för noterade investmentbolag på Stockholmsbörsens huvudlista.

Vad är ett investmentbolag?

Vad är egentligen ett investmentbolag, det är en fråga som många ställer sig när de intresserar sig för aktier och investeringar och först kommer i kontakt med termen. Denna artikel syftar till att ge en kort beskrivning av vad ett investmentbolag är och hur de tjänar pengar. Dessutom kommer det kort att motiveras varför det kan vara av intresse att äga aktier investmentbolag.

Hur tjänar investmentbolag pengar?

Det har alltid legat i vår natur att vilja ackumulera och ta tillvara vårt välstånd. I tidernas begynnelse kunde det handla om att hitta platser där det fanns gott om mat, vatten och andra förnödenheter men det är något som idag tillhandahålls från affärer. Men likt nu som då kan naturresurser vara av intresse, exempelvis för gruvbolag medan det för andra är mer intressant att utveckla lösningar på problem, patentera dessa och tjäna pengar på patenten. Investmentbolag ägnar sig inte åt någon av aktiviteterna ovan, utan de har istället specialiserat sig på att investera sina tillgångar i bolag och genom värdeökning och vinstutdelning se sin investering växa med tiden. Vanligen sprids investmentbolagets investeringar över flera olika bolag och inte sällan köps tillräckligt stora andelar av bolagen för att investmentbolagen ska få inflytelse i styrelserummen och bli majoritetsägare. Genom att ha en långsiktig plan för hur man vill se de förvärvade bolaget utvecklas arbetar investmentbolagen allt som oftast aktivt för att påverka beslutsfattning i det införskaffade bolaget. Givet att allt går som det ska och de företag som investmentbolaget har investerat i går med vinst tjänar investmentbolaget pengar i form av utdelningar, men de kan givetvis också sälja sina ägarandelar i en given investering om ett attraktivt bud inkommer.

Olika typer av investmentbolag

Investmentbolag förekommer i två olika former, börsnoterade investmentbolag som kan handlas av allmänheten och som i stor utsträckning ägnar sig åt investeringar i andra börsnoterade bolag, men så finns det även riskkapitalbolagen. Riskkapitalbolag kan vid det första intrycket medföra en något negativ klang, mycket som en konsekvens till medias rapportering kring riskkapitalbolagens investeringar i sjukvård och skola. Men inte alla riskkapitalbolag ägnar sig åt den typen av investeringar, utan de ägnar sig åt att förvärva och investera i onoterade bolag. Detta medför en möjlighet för mindre bolag att få nödvändiga injektioner av externt kapital och på så sätt investera och driva sin affärsverksamhet framåt.

Avkastningskurva

Fördelar med att äga investmentbolag

Att äga investmentbolag kan kännas något tråkigt då de generellt sett är stabila bolag och aktier med låg volatilitet till skillnad från andra mer spekulativa investeringar. Men investmentbolagens affärsidé ökar din portföljs diversifiering utan att du behöver betala courtageavgifter för att köpa på dig flera olika bolag. Diversifieringen kommer i form av att investmentbolagets vinst beror på hur de bolag som ingår i deras portfölj presterar och därigenom kan man som investerar få bra spridning både över bolag och branscher. Detta kan jämföras med en traditionell fond, men för en fond måste du betala förvaltaren förvaltningsavgifter vilket ökar dina kostnader och således minskar din avkastning. Med andra ord kan det vara intressant att överväga att investera i något eller flera av de investmentbolag som finns börsnoterade som ett substitut till klassiska fonder.

Summering

Investmentbolag tjänar pengar genom att investera i andra bolag och ta del av dess avkastning och värdeutveckling. Genom att inkludera investmentbolag i en aktieportfölj kan en investerare öka sin diversifiering och minska sin risk till ett rabatterat pris.