CNN Fear And Greed

Uppdaterad
2019-02-08
Genomsnitt
51.93
Standardavvikelse
22.41
Senast
62

CNN Fear & Greed består av 7 individuella indikatorer som är sammanvägda till ett gemensamt sentimentindex. De olika beståndsdelarna är Bredddata, Aktiepriser, Efterfrågan på säkra tillgångar, Volatilitet, Efterfrågan på högriskobligationer samt Börsmomentum. Indexet pendlar mellan 0-100.