Buffettindikatorn Sverige

Uppdaterad
2019-03-22
Genomsnitt
119.15
Standardavvikelse
25.55
Senast
137.53

Mer infromation kommer snart..Buffettindikatorn Sverige

Buffettindikatorn är ett mått på BNP i förhållande till börsvärde. Buffettindikatorn är något som investeraren Warren Buffett använder för att läsa av om börsen är övervärderad eller undervärderad.

Buffetindikatorn

Buffettindikatorn