Buffettindikatorn Sverige

Uppdaterad
2019-05-16
Genomsnitt
119.33
Standardavvikelse
25.53
Senast
141.65

Mer infromation kommer snart..Buffettindikatorn Sverige

Buffettindikatorn är ett mått på BNP i förhållande till börsvärde. Buffettindikatorn är något som investeraren Warren Buffett använder för att läsa av om börsen är övervärderad eller undervärderad.

Buffetindikatorn

Buffettindikatorn