Buffettindikatorn Sverige

Uppdaterad
2020-01-23
Genomsnitt
119.41
Standardavvikelse
25.36
Senast
156.86

Mer infromation kommer snart..Buffettindikatorn Sverige

Buffettindikatorn är ett mått på BNP i förhållande till börsvärde. Buffettindikatorn är något som investeraren Warren Buffett använder för att läsa av om börsen är övervärderad eller undervärderad.

Buffetindikatorn

Buffettindikatorn