Buffettindikatorn Sverige

Uppdaterad
2019-07-11
Genomsnitt
119.48
Standardavvikelse
25.49
Senast
144.79

Mer infromation kommer snart..Buffettindikatorn Sverige

Buffettindikatorn är ett mått på BNP i förhållande till börsvärde. Buffettindikatorn är något som investeraren Warren Buffett använder för att läsa av om börsen är övervärderad eller undervärderad.

Buffetindikatorn

Buffettindikatorn