Breddata Sverige

Här hittar du såkallad breddata för svenska aktier, diagramet nedan visar andelen aktier som handlas över sitt 5-dagars medelvärde(MA5). Värdet kan användas som en sentiment-indikator.