Backtest av glidande medelvärden


Välj en aktie i listan nedan, sedan väljer du två sycken glidande medelvärden(MA). Strategin kommer att visa hur resultatet blivit av att köpa när MA1 är större än MA2.VOLV B[Grå] vs MA50 > MA200[Blå]