Avkastningskurva – En definition och förklaring

En avkastningskurva visar ett grafiskt samband mellan räntor och löptider på obligationer av samma slag. Ett exempel på avkastningskurva kan vara på svenska statsobligationer.

Avkastningskurvan (Yieldcurve) är ett mått på räntespreaden mellan en 2-årig och en 10-årig statsobligation.

En avkastningskurva kartlägger räntor, vid en given tidpunkt, för obligationer som alla har samma kreditvärdighet, men olika förfallodatum. Avkastningskurvan används också för att förutspå förändringar i ekonomisk produktion och tillväxt.En brantare avkastningskurva visar att räntan är högre på obligationer med längre löptid jämfört med obligationer med kortare löptid.

På börsstatistik uppdaterar vi i löpande data för Avkastningskurvan i Sverige.

Avkastningskurva