Nyfosa [NYF]

NYF - Aktiekurs
NYF - Nyckeltal
P/E 0 EV/EBITDA 0
P/S 0 EV/Sales 11.53
P/B 1.08 PEG 0
Redovisningsvaluta SEK

*Data som saknas anges som 0.


Bolagsdata för Nyfosa under 10år

Omsättning: 1214

EBIT: 733 m

EBIT-marginal: 60.4 %


Vinst/aktie: 9.8

Utd/aktie: 0

Cashflow/aktie: 0

*Data som saknas anges som 0.